สวนผัดในเมือง

ผัดปลอดสาร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาฆ่าแมลง

สวนผักในเมืองปลูกเพื่อแบ่งปัน ผักสดปลอดสาร ใจกลางเมืองสาทร ถนนเย็นอากาศ ซอย3 ผัก 20% ที่ใช้ในครัวเก็บสดจากสวนทุกวัน 

Beans at the City Farm
farmer at the City Farm
Lettuce at the City Farm
Great crops at the City Farm

© Copyright Isan Soul Co., Ltd